Zorgzaam Ternat voor iedereen

 

Wij maken van Ternat, Wambeek en Lombeek een warme, betrokken gemeente waarin het aantrekkelijk en betaalbaar wonen is voor elk gezin. Waar senioren op ondersteuning  kunnen rekenen via een sociaal restaurant, dienstencentrum, mantelzorg en dagopvang zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

 

We voorzien moderne schoolgebouwen, betaalbare kinderopvang en vakantieopvang. CD&V en Volks gaat voor buurten die solidariteit uitademen, met maximaal toegankelijke voetpaden en straten voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Sport-, jeugd- en cultuurverenigingen krijgen ondersteuning voor infrastructuur en werking, via eenvoudige subsidiereglementen. Buurtpleintjes en speeltuinen nodigen uit tot ontmoeting.

 

We ondersteunen evenementen als midwinter Lombeek, midzomer Wambeek, Jaarmarkt Ternat, Den Bos Feest, Statie- en Sinksenkermis. Tijdelijke fietsenstallingen en een feestbus zorgen ervoor dat iedereen zich vlot en veilig kan verplaatsen. De wekelijkse markt wordt opgewaardeerd.

 

Ondernemers krijgen kansen en ondersteuning, waarbij we streven naar tewerkstelling van onze eigen inwoners. CD&V en Volks wenst de eerste 100m² in elk bedrijf vrij te stellen van de bedrijfsoppervlaktebelasting. Op deze manier worden de kleine zelfstandigen gespaard. Deze belasting kan verlaagd worden omdat er meer bedrijven komen en dus in totaal meer inkomsten.

 

Wij gaan duurzaam om met onze toekomst en ons verleden. Ondernemers krijgen kansen en ondersteuning, waarbij we streven naar tewerkstelling van onze eigen inwoners. Wij dragen zorg voor onze planeet en ons cultureel erfgoed. We werken aan een klimaatneutrale gemeente en zorgen samen met de verenigingen voor een erfgoedcentrum. Elke deelgemeente krijgt een hondenweide. Het natuurgebied rond Hertigembos breiden we uit samen met het Vlaams Gewest en er komt een speelplek voor kinderen.

 

Ternat kan beter en wij weten hoe.

Onze andere standpunten
WordPress Lightbox