Besturen in dialoog en openheid

 

CD&V en Volks gaat in dialoog met álle inwoners, verenigingen en bedrijven van Ternat, Wambeek en Lombeek. Wij gaan belangenvermenging en vriendjespolitiek tegen. Als bestuur zijn we voortdurend bereikbaar, via nieuwe technologieën én in levende lijve. De gemeenteraad kan via het internet gevolgd worden. We zorgen voor een meldpunt, waar u problemen kunt signaleren en binnen twee weken een antwoord krijgt.

 

Twee maal per jaar houden we een inspraakronde in elke kern waarbij de wijk de agenda bepaalt en ook zelf budgetten ter beschikking krijgt. We richten een mobiliteitsraad op en een overlegforum met de lokale ondernemers. Als we weten wat u denkt, kunnen we ons beleid bijsturen.

 

CD&V en Volks brengt alle actoren die over onze gemeente beslissen, samen rond de tafel. En om vaart te krijgen in de Ternatse dossiers, kloppen we bij de hogere overheden aan via onze bovenlokale contacten, ook voor subsidies. Zo zorgen we ook voor gezonde gemeentefinanciën.

 

Ternat kan beter en wij weten hoe.

Onze andere standpunten
WordPress Lightbox